Vui Chơi
Trò chơi trong thời thơ ấu là nền tảng tốt nhất cho sự thành công trong trường học. Nó phát triển tất cả các kỹ năng học tập cần thiết.
Hoạt Động
hoạt động của chúng tôi sẽ thách thức và phát triển sáng tạo của trẻ, trí tưởng tượng, kỹ năng tư duy và kỹ năng xã hội.
Giáo Dục
Trung tâm chúng tôi cung cấp nhiều hoạt động giáo dục để giữ cho trẻ em của bạn tham gia. Chúng học khi chơi.