Chương Trình Giáo Dục

Nghiên Cứu và Phát Triển

blackboard.pngDựa trên sự nghiên cứu về quan điểm, phương pháp của Montessori, Reggio Emilia, Waldorf…

Chương Trình Bộ Giáo Dục

lu-gia-2Đồng thời bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục Việt Nam dành cho trẻ Mầm Non.

 

Văn Hóa Xã Hội

moi-truong-vnGiáo trình, bài học được xây dựng & điều chỉnh phù hợp môi trường văn hóa xã hội Việt Nam

Nét Đặc Trưng Con Người Việt Nam

connguoiviet

Duy trì những nét đặc trưng tốt đẹp & rèn luyện những tính cách phù hợp cho sự phát triển của Trẻ.